Alt vi omgås og alt vi er er energi. Jeg har tidligere skrevet om hva energi er om det er ønskelig å lese om det først. https://ritaask.com/2019/06/hva-er-energi-og-hvordan-pavirker-det-oss/ Energier vil alltid være av ulike frekvenser som omgir oss, gjennom de...