Som energiterapaut jobber jeg daglig med energier, med mennesker, meg selv og naturen. Vi har alle ulik energi og kan hele veien jobbe med å endre den. Jeg skal her ta for meg noen temaer om omhandler energi,som du mest sansynlig vil kjenne igjen.

Vi har i tillegg til en fysisk kropp – en energikropp (aura, sjamanens språk- lyskroppen), som gjenspeiler kroppens energi. Dette er vår kommunikasjon med det “utenfor” oss, og kan sette oss i ulike situasjoner og hendelser for at vi skal kunne “rense” kroppen og sette noen stoppere i energikroppen slik at vi bevarer vår energi bedre. I tillegg absorberer vi energi fra alt rundt oss, både fra andre mennesker, samfunnet og naturen. Tankene våre påvirker følelsene, og ved å være på vakt kan du korrigere eller sende vekk negative tankeformer (energier).

Sjelens frekvens (hjertet) er hurtig og kan kjennes igjen i følelser som kjærlighet, tålmodighet, tilgivelse, empati, omsorg, glede, godhet og takknemlighet. Den gir følelsen av tilknytning istedenfor adskillelse og en gledesfølelse.

Kjennetegnet på lavfrekvente energier er følelser som frykt, angrep, fordømmelse, angst, skyldfølelse, sinne, stress, bekymringer, depresjoner og sykdom. Dette er energier som fører med seg adskillelse og separasjon.

Hva vi føler i kroppen vår tilsvarer hvor høy eller ren energi vi har. Om vi f.eks har dype følelser tilknyttet tidligere traumer i cellene våre, vil vi hele veien tiltrekke oss den energien for at vi skal kunne få korrigere eller sende den vekk. Det tar ikke slutt før vi har tatt tak i det….

Stress:

Hva tenker vi når vi er stresset? Det kommer selvfølgelig helt an på situasjonen, men stress i seg selv drar med seg veldig mange av de lave energiene som ikke er bra for oss. Vi kan stresse over mye som f.eks å ikke rekke noe, ikke ha nok, få nok, være gode nok, levere nok. Vi kan ha gjort noe vi angrer på som gir oss en veldig dårlig følelse og dårlig samvittighet. Dersom vi er utsatt for disse lave følelsene og energiene over tid blir vi rett og slett syke.

Tap:

Mange har opplevd å miste noe eller noen de har hatt veldig kjær. Dette fører så klart med seg en sorg, og kanskje sinne eller følelse av svik og bedrag. Dette er lave energier som gjerne blir liggende i kroppen over tid og dessverre er det svært helseskadelig da det lett kan utvikle seg depresjon, bitterhet og frykt for å oppleve de samme traumene på nytt. Det er ofte tungt hanskes med et såret hjerte, men her finnes det også teknikker for å kunne komme videre i livet og godta det som faktisk skjedde. Dessverre er det veldig mange som står fast her og ikke tør å gå videre med frykt for ny sorg, avvisning eller tanken på å bli forlatt.

Økonomi:

Når det gjelder økonomi er det veldig vanlig å regne på kronene, tenke på alle regningene man har og forventer skal komme i nær fremtid. Har du opplevd at om du irriterer deg eller tenker at du ikke har penger til det du vil eller må betale, så kommer det mer uforutsette regninger? Dette er heller ikke tilfeldig, da de lave energiene i følelsene våre skaper noen tanker som fungerer som magneter for tiltrekning. Til og med her er det teknikker som kan snu følelsene og der igjen virkeligheten du lever i. Det høres sikkert sprøtt ut, men snur man om følelsen og betaler med takknemlighet vil utfallet være annerledes.

Sykdom:

Vi er omgitt av medier og folk som stadig snakker om diagnoser, vondter og sykdommer. Har du tenkt på ordtaket «du er hva du spiser»? eller «man kan tenke seg frisk». Det triste, men også svært logiske er at man også kan «tenke seg syk». Igjen handler det om å ikke stå fast, men kunne være bevisst på hva man føler og kunne endre på følelsene som igjen skaper tanker. Når det ikke er plass til fler lavfrekvente tanker, vil de sette seg i kroppen vår som smerte og vi blir syke.

Tilbake til energier

Da vi har levd våre liv med ulike faktorer av stress, sorg og traumer vil det alltid ligge noen lave energier i den fysiske kroppen vår. Disse som er nevnt ovenfor er en del av energikroppen (vår aura og vårt immunforsvar). Lave energier vil gjøre at vår energikropp ikke er like god på å sense/føle ulike energier utenfra. Du har sikkert merket at mange ting i livet går i «loop», vi blir utsatt for de samme menneskene eller situasjonene gang på gang, bare i ulik fasong og farge. Til slutt om vi ikke lærer å lytte, sette grenser og ta hensyn til vår egen fysiske kropp og energikropp, vil vi bli utbrente og i verste fall syke. De sykdommene eller følelsene vil ikke bli borte av hverken medisiner eller aromaterapi. Det kan døyve det for en liten stund, men de vil alltid komme tilbake, så sant man ikke får jobbet ut det som forårsaker at de kommer. Da det også er bevist at vi også arver følelser og traumer, ikke bare sykdommer, er det heller ikke alltid at man selv vet hvilke følelser som er overført og skaper situasjonene. Det kan også komme fra traumer i tidligere liv, for de som tror på det.

Vi mennesker absorberer også energi fra hverandre og dette er det ikke alle som er bevisste på. Jeg skal også her nevne noen eksempler som jeg antar du kjenner deg igjen i.

Den som velter «rommet»..

Du har sikkert opplevd at man kan være fler mennesker i samme rom og ha en god stemning. Plutselig kommer det et menneske til og energien blir helt annerledes. Det kan være av god art som fører til mer latter og kjærlighet, eller det kan gi følelsen av kaos, drama eller elektrisitet. Det er fordi menneskene i rommet har ulik energi, og i det første tilfellet er det et menneske som har fler høyfrekvente energier bestående av latter, omsorg, glede osv kommer. I det andre eksempelet er det et menneske som har mye mer lavfrekvente energier enn de som er i rommet fra før og de vil alle bli dratt mot denne energien.

Energisugeren/ Vampyren

Alle har nok opplevd noen i nær omkrets som tar «mye plass», enten det er på telefonen, på besøk eller via andre settinger som man blir utslitt av uten å forstå hvorfor.

Mennesker med mange lavfrekvente energier trenger de høyfrekvente for å holde liv i seg selv og suger derfor energi av andre. Det som ofte kjennetegner disse menneskene er at de kun snakker om seg og sitt. Om du har noen utfordringer du ønsker å lufte kan de gjerne ikke bidra med noe. Ihvertfall ikke noe som løfter deg eller gjør at du føler deg bedre. Ofte har de et kaos i livet sitt, enten om det er i kjærlighetsforholdet, med jobb eller helsen. Det er viktig å være bevisst på disse menneskene da du selv blir tappet for energi og det er også lett og ta over deres følelser/problemer og gjøre det til ditt. Er man en empat har man mye energi og støtte, men er også veldig åpen. Problemet er at man selv sitter igjen helt tappet og må lade opp sin egen energi. Vampyren har fått energi til å overleve…

Jeg kommer til å skrive mer om energier og bevisstgjøring i neste innlegg.