Hjertet vårt er vår sensor ut i verden og korresponenderer med det rundt oss.

Om vi er såret, lei oss, sinte eller bitre vil dette merkes i omgivelsene våre da hjertet sender ut enorme frekvenser om den største muskelen vi har. Hjertet er senteret i kroppen vår, samt det midterste av de syv energiseneterne våre (shakra). Det er hvor mange gode og høyfrekvente følelser som glede, kjærlighet, harmoni, empati m.m. som avgjør styrken i hva vi sender ut av hjertet og igjen vil motta tilbake.