Frykten for å bli syk

Frykten for å bli syk

Frykt for å bli syk Frykten for sykdom og død er dessverre de mest lavfrekvente følelsene vi Kan ha. De gjør oss mer utsatt for å bli nettopp det. Vi mennesker består av frekvenser da vi er energi. Vi påvirkes av ALT rundt oss til en hver tid. Alle vi møter på vår...